INFORMATION DISCLOSURE

信息披露

关于同意成立中国电影基金会 粤港澳电影发展专项基金的批复
发布时间:2021-10-09来源:
字号:【】【】【


美亚星际电影发行(北京)有限公司:


       贵公司提交的《关于成立中国电影基金会粤港澳电影发展专项基金的申请》收悉。经我会领导班子研究决定,同意成立中国电影基金会粤港澳电影发展专项基金,按照相关规定纳入中国电影基金会进行管理,履行专项基金的职能。在贵公司签订并履行《中国电影基金会粤港澳电影发展专项基金捐赠协议书》后,中国电影基金会粤港澳电影发展专项基金正式成立生效。


       此复


 


                                                                               中国电影基金会


                                2020年9月14日